pszichoterápia, pszichoterápiás konzultáció, autogén tréning,

A pszichoterápia meghatározása

A pszichoterápia lélektani folyamatok útján ható, gyógyító célú beavatkozás, amelyet erre megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végez.
Aktív-analitikus szempontból az egészséges lélektani funkciókat fejlesztő, a kóros lelki működéseket gyógyító, az egyén szabadságát
és felelősségét egyaránt kibontakoztató tanulási folyamat, amely egy speciális emberi kapcsolat keretei közt  jön létre.

A pszichoterápia segít abban, hogy változtatni tudjon az

pszichoterápia

Élményvilágában: érzelmi, indulati, hangulati életében

Gondolkodásában: önmagáról,  a kapcsolatairól és a világról alkotott átmeneti (benyomások, vélemények, gondolkodási automatizmusok) és tartós ítélkezésében (hiedelmek, beállítódások, sémák)

Viszonyulásaiban: mások által is megfigyelhető megnyilvánulásaiban, magatartásában.


Több száz pszichoterápiás iskola létezik világszerte, amelyek tudományos, elméleti hátterükben és módszertanukban, technikai eszköztárukban különböznek egymástól. Az a terapeuta, aki az alap pszichoterápiás képzettségén túlmenően valamelyik módszerből szakirányú képesítést is szerzett, módszerspecifikus szakpszichoterápiát végezhet. A szakpszichoterapeuták névsorát megtekintheti itt! Módszerektől függetlenül, minden pszichoterapeutára érvényes a Pszichoterapeuták Etikai Kódexe.

Módszerspecifikus pszichoterápiák

 • Magyarországon a Pszichoterápiás Koordinációs Bizottság (a Pszichoterápiás Tanács és az egyetemi klinikák képviselőiből felálló szerv) által jelenleg akkreditált szakpszichoterápiás módszerek a következők:
  • Analitikus terápiák
   • Standard pszichoanalízis
   • Pszichodinamikus terápia
   • Pszichoanalitikus rövidterápia
  • Viselkedés- és kognitív terápiák
   • Viselkedésterápia
   • Kognitív terápia
  • Integratív pszichoterápia
  • Humanisztikus pszichoterápiák
   • Személyközpontú  pszichoterápia
  • Egyéb mélylélektani terápiák
   • Aktív-analitikus pszichoterápia
   • Jungi analitikus pszichoterápia
   • Szimbólumterápia
   • Dinamikus rövid pszichoterápia
  • Egyéb terápiák
   • Hipnoterápia
  • Gyermek pszichoterápia
  • Csoport pszichoterápiák
   • Dinamikus csoport-pszichoterápia
   • Pszichodráma
  • Család és pár pszichoterápia
  • Dinamikus tánc- és mozgásterápia - jelenleg akkreditációs eljárás alatt áll.
 • Hazánkban nem akkreditált, de közismert pszichoterápiás irányzatok (a teljesség igénye nélkül):Számos olyan lélektani beavatkozás van, amely önmagában nem minősül szakpszichoterápiának. Ezek is csak megfelelő képesítéssel (sokszor szakpszichoterapeuta felügyelete mellett) végezhetők. Gyakran részét képezik valamelyik szakpszichoterápiás eljárásnak, de igen hatékonyak lehetnek önmagukban alkalmazva is. Pár fontosabb, közismertebb eljárás:
   • Autogén tréning
   • Gendlin-féle fokuszolás
   • Pszichoterápiás konzultáció
   • Meseterápia
   • Szexuálterápia
   • Krízis intervenció
   • Pszichoterápiás szemléletű tanácsadás
   • Szupportív terápiák
   • Pszichoedukáció