Nehéz élethelyzetbe kerülőknek (válás, gyász, megcsalás)


Nehéz élethelyzetbe kerülhetünk bármilyen veszteség, válás, munkahelyi probléma, vagy akár egy fontos döntési helyzet miatt is. Tehetetlennek, letörtnek érezhetjük magunkat érzelmileg, szellemileg és fizikailag egyaránt. Az ilyen nehéznek megélt élethelyzetek azonban az újrakezdés lehetőségét is magukban rejtik.

Egy tanácsadási folyamat segítséget adhat a fájdalom, a szomorúság feldolgozásában, a helyzetre való objektív rátekintésben, és ezen keresztül a hatékony megkűzdési stratégiák kalakításában. Megtehetjük, hogy kilépünk múltunk fogságából, és nyitottan, elfogulatlanul fordulunk a feladatok és problémák megoldása felé. Aktuális döntéseinkben építhetünk az átélt érzéseinkre és a tapasztalatainkra, így majd nem az előítéleteink és szokásaink irányítják a cselekvésünket.

Akkor kapcsolódhatunk be aktívan a jelen eseményeinek irányításába, és akkor  tervezhetjük
kretavían a jövőnket, ha felismerjük a lehetőségeinket és egyben a felelőségeinket is a saját életünk alakításában.

                                                                                                                  
konzultáció